Kozłowski, J. (2016) „Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(13), s. 82-88. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571 (Udostępniono: 2październik2022).