Minkiewicz, B. (2016) „Studia podyplomowe - wybór czy konieczność?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(14), s. 88-102. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578 (Udostępniono: 25wrzesień2022).