Dąbrowa-Szefler, M. (2016) „Kształcenie doktorantów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(15), s. 39-43. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4582 (Udostępniono: 25wrzesień2022).