Piskurewicz, J. (2016) „Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(15), s. 65-79. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4611 (Udostępniono: 2październik2022).