Domański, H. (2016) „Selekcja ze względu na pochodzenie społeczne do szkoły średniej i na studia wyższe”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(16), s. 97-108. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4622 (Udostępniono: 7październik2022).