Witkowski, M. (2016) „Wyższe szkolnictwo zawodowe - nie uniwersytecka droga rozwoju wyższej edukacji”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(16), s. 136-144. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4624 (Udostępniono: 27wrzesień2022).