Jabłecka, J. (2016) „Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(16), s. 161-163. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4627 (Udostępniono: 24wrzesień2022).