Goćkowski, J. (2016) „Kariera naukowa a styl pracy naukowej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(17), s. 7-22. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645 (Udostępniono: 7październik2022).