EURYDICE, E. (2016) „Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(17), s. 77-96. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4649 (Udostępniono: 7październik2022).