Pawłowski, K. (1) „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(18), s. 82-90. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662 (Udostępniono: 2październik2022).