Dominiak, P. i Leja, K. (2016) „Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(18), s. 91–102. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).