Ziabicki, A. (2016) „Komunikacja globalna w czasach internetu - dostosowanie (do) języków narodowych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(20), s. 23-33. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4688 (Udostępniono: 7październik2022).