Sztabiński, P. B. (2016) „Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(20), s. 77-90. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4692 (Udostępniono: 7październik2022).