Neave, G. (2016) „Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(21), s. 19-39. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698 (Udostępniono: 7październik2022).