Kobylarek, A. (2016) „Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(21), s. 40-62. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699 (Udostępniono: 2październik2022).