Kleer, J. (2016) „Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(22), s. 42-54. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4710 (Udostępniono: 1październik2022).