Grudzewski, W. M. i Hejduk, I. (1) „Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(22), s. 156-170. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720 (Udostępniono: 2październik2022).