Chmielecka, E. (2016) „Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(23), s. 7-18. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723 (Udostępniono: 7październik2022).