Pawłowski, K. (2016) „Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(26), s. 19-31. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756 (Udostępniono: 7październik2022).