Góral, M. i Walczak, D. (2016) „Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(26), s. 71-97. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761 (Udostępniono: 29wrzesień2022).