Jołkiewiez, D. (2016) „Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(26), s. 98-106. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762 (Udostępniono: 27wrzesień2022).