Dąbrowa-Szefler, M. (2016) „Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(26), s. 107-122. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4763 (Udostępniono: 25wrzesień2022).