Jarecki, W. (2016) „Wykształcenie wyższe a wynagrodzenie - analiza według sekcji i grup zawodów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(27), s. 69-82. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4771 (Udostępniono: 3październik2022).