Kochanowski, J. (2016) „Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(27), s. 83-94. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4773 (Udostępniono: 20styczeń2021).