Biały, K. (2016) „Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(28), s. 34–48. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4785 (Udostępniono: 2 październik 2023).