Sauerland, K. (2016) „Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(28), s. 89-96. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791 (Udostępniono: 30wrzesień2022).