Dąbrowa-Szefler, M. i Gałkowski, A. (2016) „Strategiczne problemy nauki polskiej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(29), s. 7-18. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793 (Udostępniono: 25wrzesień2022).