Sosnowska, A. i Łobejko, S. (2016) „Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(29), s. 47–56. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4797 (Udostępniono: 21 wrzesień 2023).