Goćkowski, J. (2016) „Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 30-43. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4806 (Udostępniono: 7październik2022).