Kukliński, A. (2016) „Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 44–52. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4807 (Udostępniono: 29 styczeń 2023).