Skinder, M. (1) „Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 75-84. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4809 (Udostępniono: 25wrzesień2022).