Skinder, M. (2016) „Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 75–84. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4809 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).