Parkitna, A. (2016) „Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 85-93. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810 (Udostępniono: 7październik2022).