Bajerski, A. (2016) „Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(30), s. 94–103. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811 (Udostępniono: 29 styczeń 2023).