Jabłecka, J. i Kochanowski, J. (2016) „Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (1(31), s. 13–21. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).