Jabłecka, J. (2016) „Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(32), s. 5-9. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4828 (Udostępniono: 7październik2022).