Jańczuk, E. A. i Urban, J. (2016) „Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(32), s. 41-59. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831 (Udostępniono: 29wrzesień2022).