Kononiuk, A. i Magruk, A. (2016) „Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(32), s. 74-83. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4833 (Udostępniono: 6październik2022).