Stankiewicz, Łukasz (2015) „Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(46), s. 139-160. doi: 10.14746/nsw.2015.2.5.