Kwiek, M. (2016) „Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), s. 7-12. doi: 10.14746/nsw.2016.1.1.