Lewicki, J. (2016) „Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), s. 145-162. doi: 10.14746/nsw.2016.1.6.