Anielska, A. (2016) „Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), s. 121-144. doi: 10.14746/nsw.2016.1.5.