Marginson, S. (2016) „To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 48(2(48), s. 17-40. doi: 10.14746/nisw.2016.2.1.