Kulczycki, E. (2017) „Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 7-16. doi: 10.14746/nisw.2017.1.0.