Drabek, A. (2017) „Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 169-180. doi: 10.14746/nisw.2017.1.9.