Godin, B. (2017) „O początkach bibliometrii”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 19-46. doi: 10.14746/nisw.2017.1.1.