Kulczycki, E. (2017) „Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 63-78. doi: 10.14746/nisw.2017.1.4.