Ostrowicka, H. i Spychalska-Stasiak, J. (2017) „Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 105-132. doi: 10.14746/nisw.2017.1.6.