Sivertsen, G. (2017) „Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 47-60. doi: 10.14746/nisw.2017.1.2.