Wróblewska, M. N. (2017) „Ewaluacja «wpływu społecznego»? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 157–166. doi: 10.14746/nisw.2017.1.8.