Wróblewska, M. N. (2017) „Ewaluacja «wpływu społecznego» nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 79-104. doi: 10.14746/nisw.2017.1.5.